Vi stödjer FN:s mål för hållbar utveckling 

Sedan FN:s globala mål för hållbar utveckling lanserades 2015, har företag, regeringar och individer över hela världen mobiliserat sina resurser för att arbeta mot dessa ambitiösa, men nödvändiga, mål.

På Rahms tar vi vårt ansvar på största allvar. I den här artikeln kommer vi att dyka ner i Mål 6, Mål 8 och Mål 12, samt diskutera varför de är viktiga och på vilket sätt företag kan spela en avgörande roll i att uppnå dessa mål.

Mål 6: Rent vatten och sanitet för alla

Vatten är livets källa. Ändå saknar många människor över hela världen tillgång till rent dricksvatten och adekvat sanitet. Genom att stödja initiativ som främjar rent vatten och sanitet, kan företag som vårt bidra till att minska sjukdomar, förbättra livskvaliteten och skapa mer hållbara samhällen.

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Alla förtjänar rätten till ett arbete som är säkert och värdigt. Mål 8 handlar inte bara om att skapa jobb, utan om att säkerställa att arbetsförhållandena är rättvisa och att ekonomisk tillväxt är inkluderande. Genom att följa etiska affärspraktiker och främja socialt ansvar, kan företag göra en markant skillnad i människors liv.

Mål 12: Ansvarsfull konsumtion och produktion

I en värld där konsumtionen ofta överstiger planetens gränser är det avgörande att tänka om hur vi producerar och konsumerar. Företag har en unik position för att leda vägen mot mer hållbara produktions- och konsumtionsmönster genom att minska avfall, främja återanvändning och stödja hållbara inköpsbeslut.
Vi på Rahms är fast beslutna att göra vår del. Genom att integrera dessa mål i vår affärsstrategi och dagliga verksamhet, hoppas vi inspirera andra att göra detsamma.

Men vi kan inte göra det ensamma. Det är bara genom gemensamma ansträngningar och samarbete som vi kan skapa den förändring som krävs för att skapa en mer hållbar och rättvis värld.

Liknande artiklar

Vad är Facility Management?

Facility management kan kortfattat sammanfattas som en helhetsservice mot företag som täcker såväl skötsel, logistik som markservice.


Hur skiljer sig Facility Management från Facility Services och vad betyder det för oss på Rahms?

Läs mer