HÅLLBARHET

Vi stödjer FN:s
mål för hållbar
utveckling

Agenda 2030

Mål 6
Förbättra vattenkvalitet samt
effektivisera vattenanvändning.
Mål 8
Verka för anständiga arbetsvillkor, skydda arbetstagares rättigheter och främja trygg och säker arbetsmiljö för alla. Upprätta hållbar ekonomisk tillväxt.
Mål 12
Främja hållbar konsumtion och produktion
genom att bl.a. minska mängden avfall.
logo_globala_malen-1.png

Vi arbetar seriöst,
metodiskt
och hållbart

Vår princip:
Så skonsamt som möjligt

Varje anställd på Rahms får en miljöutbildning som syftar till att minimera vår påverkan på miljön. Rent vatten & avfall som bidrar till kretsloppet genom kompostering är självklarheter idag.  Lika självklart är det att följa med i ny teknik och kontinuerligt anpassa våra tjänster, på så sätt hjälper vi våra kunder att påverka vår miljö positivt. Alla leverantörer ska vara godkända enligt våra normer och följa samma riktlinjer som vi gör. Vi släpper inte ut farliga ämnen i avlopp och i naturen. Våra tjänster är Svanen-certifierade av Miljömärkning Sverige.

Våra ISO-certifieringar tvingar oss att bli bättre

Vi är miljö- och kvalitetscertifierade enligt ISO 14001 och ISO 9001 samt certifierade i arbetsmiljö enligt ISO 45001. Vårt sätt att arbeta och vårt arbete för att underhålla vårt ISO 14001-certifikat tvingar oss att kontinuerligt arbeta med och förbättra vår dagliga miljöpåverkan i all vår verksamhet. Och det gör oss lite bättre, hela tiden, för dig som uppdragsgivare.

En bra arbetsmiljö
är ett måste

Våra anställda är vår viktigaste tillgång. Därför är det självklart att se till att deras arbetsmiljö och situation är så bra som möjligt. För dem som arbetar med oss är det bara naturligt med ergonomiska verktyg och en miljö som tar hänsyn till allas hälsa, både fysiskt och mentalt.

Vi håller vad vi lovar, följer upp och ser till att det förblir så ​

Kvalitetscertifieringen garanterar att du får den kvalitet du beställt och som vi lovat att leverera. Och i de fall det inte blir så, ser vi till att följa upp. Det har vi både system och rutiner för: Vi har rutiner för personalinspektioner, schema för uppföljning med dig som uppdragsgivare, vi genomför kundundersökningar och vi har mötesrutiner. Och i ärendehanteringsdelen av vårt affärssystem Tengella dokumenterar vi alla orsaker för de fel och brister som upptäcks. Uppföljning av avvikelser sker vid operativa möten, så att vi kan reda ut vad som hänt och se till att det inte händer igen.
Example Title

Boka kostnadsfri behovsanalys​

Läs våra nyhetsbrev