En bra arbetsmiljö ökar produktiviteten – och lönsamheten!

Studier visar att den fysiska arbetsmiljön har betydelse för hur vi presterar (Nordiska Ministerrådet) och producerar på jobbet. Men även den psykosociala arbetsmiljön, kommunikationen och ledarskapet är avgörande för ett företags lönsamhet (Brilliant Future).

Det kanske låter som en självklarhet, men det är långt från alla arbetsplatser där detta är verklighet.

Företag och organisationer där låg stress och god kommunikation är vardag, där det helt enkelt finns en bra arbetsmiljö, har 14 procentenheter bättre lönsamhet än de med sämre arbetsmiljö. Anställda och medarbetare som mår bra blir piggare, mer engagerade och motiverade och med det också mer produktiva, vilket i sin tur leder till ökad lönsamhet.
Förhoppningsvis är personalens välmående en tillräcklig morot för att en arbetsgivare ska vilja satsa på en god arbetsmiljö, men att få en bättre lönsamhet lär nog få de flesta företagsledare att höja på ögonbrynen.

Så om du som chef eller företagsledare vill förbättra både arbetsmiljö och lönsamhet bör du tänka på följande punkter:
Vi på Rahms jobbar aktivt för att våra medarbetare ska vilja växa och utvecklas med oss. Vi kan därför lägga till ytterligare några tips som vi sett ge goda resultat:
Vår filosofi på Rahms är att vi har satt människan i centrum sedan 1948.

Vi vet hur viktig både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön är. Vi vet av erfarenhet att det finns en direkt koppling mellan företags arbetsmiljö och dess finansiella framgång.

Kontakta oss på Rahms om ni vill ha en samarbetspartner som hjälper er att förbättra och utveckla arbetsmiljön på ert företag!

Liknande artiklar

Vad är Facility Management?

Facility management kan kortfattat sammanfattas som en helhetsservice mot företag som täcker såväl skötsel, logistik som markservice.


Hur skiljer sig Facility Management från Facility Services och vad betyder det för oss på Rahms?

Läs mer