Hur belysning påverkar produktivitet och välbefinnande på arbetsplatsen

Belysning är inte bara en estetisk komponent i en arbetsmiljö – dess inverkan på vår fysiska och psykiska hälsa är betydande.

Här nedan listar vi ett par punkter kring belysningens påverkan samt tips på hur ni kan tänka för att förbättra produktivitet och höja välbefinnandet på er arbetsplats.

God belysning för produktivitet

Otillräcklig eller dålig belysning kan orsaka ögontrötthet som i sin tur ofta leder till huvudvärk och minskad produktivitet. När ögonen får rätt mängd ljus minskar påfrestningen, vilket kan resultera i en mer effektiv arbetsdag.

Naturligt ljus för bättre humör

Studier har visat att exponering för naturligt ljus kan förbättra humöret och öka energinivåerna. Genom att ha tillgång till naturligt ljus på arbetsplatsen kan du hjälpa dina medarbetare att känna sig piggare och mer engagerade.

Rätt ljus för bättre fokus

Beroende på uppgiftens natur kan ljusstyrkan och ljusfärgen justeras för att maximera koncentrationen. Till exempel kan varmare ljus vara gynnsamt för avslappnade möten, medan kallare ljus kan främja fokus vid detaljorienterade uppgifter.

Säkerhet först

Förutom att förebygga ögontrötthet spelar god belysning en avgörande roll i att säkerställa säkerheten, särskilt i arbetsmiljöer där precisionsarbete eller användning av maskiner krävs. Ett välbelyst område minimerar risken för misstag och olyckor.

Estetik och atmosfär

Ljus kan förändra perceptionen av ett utrymme. Genom att leka med skuggor, ljusintensitet och färg kan man skapa en atmosfär som känns inbjudande, kreativ och inspirerande.
Att investera i rätt belysning är mer än bara en estetisk beslut; det är ett sätt att ta hand om dina medarbetares välbefinnande och produktivitet.

Liknande artiklar

Vad är Facility Management?

Facility management kan kortfattat sammanfattas som en helhetsservice mot företag som täcker såväl skötsel, logistik som markservice.


Hur skiljer sig Facility Management från Facility Services och vad betyder det för oss på Rahms?

Läs mer