Gör din arbetsplats grönare: 5 tips till effektivare återvinning

Idag är klimatförändringar och miljöhänsyn på mångas läppar. Med all rätt.

Med ständiga rapporter om det snabbt förändrande klimatet är det kritiskt att vi alla gör det vi kan – men hur gör man det mest effektivt, särskilt på arbetsplatsen?

Några av de mest påtagliga och omedelbara åtgärderna vi kan vidta är att förbättra hur vi hanterar och återvinner avfall.

Här är exempel på konkreta åtgärder att vidta på arbetsplatsen:

1. Utbilda personalen

Förståelse är nyckeln till förändring. Genom olika utbildningsinsatser kan era medarbetare förstå vikten av återvinning och dess inverkan på miljön. Det kan handla om allt från enkel sortering till att förstå hur avfallet hanteras efter det har lämnat arbetsplatsen.

2. Håll det enkelt

Förändring sker lättare om det inte känns som en börda. Genom att placera återvinningsstationer på lättillgängliga platser kan du skapa en smidigare övergång till bättre avfallshantering. Tänk på var avfallet ofta hamnar – i fikarummet, vid kopiatorn eller runt konferensrummen.

3. Märk ut tydligt

Tydlighet leder till effektivitet. Med klart märkta behållare undviker ni förvirring, och det blir lättare för alla att veta exakt var avfallet ska placeras. Detta hjälper också till att förhindra kontaminering av återvinningsmaterial, vilket kan försämra kvaliteten på återvunnet material.

4. Inför och presentera en policy

Innan du ens tänker på återvinning, överväg hur du kan minska mängden avfall från början. Detta kan innebära att man tittar på hur kontorsmaterial köps in, överväger digitala alternativ till utskrifter eller uppmuntrar till användning av återanvändbara behållare och koppar.

5. Fira framgång

Förändring är ofta utmanande, men det är viktigt att uppmuntra och belöna framsteg. Genom att uppmärksamma och fira de små framstegen mot en mer hållbar arbetsplats kan du uppmuntra fortsatt engagemang och entusiasm.
Här på Rahms har vi prioriterat miljöfrågor i många år, och kommer fortsatt göra det för att bidra till en mer hållbar värld.

Vi ser att varje steg vi tar, oavsett hur litet det kan tyckas, bidrar till en större förändring. Och vi vill vara med dig på din resa för att göra din arbetsplats mer hållbar.

Liknande artiklar

Vad är Facility Management?

Facility management kan kortfattat sammanfattas som en helhetsservice mot företag som täcker såväl skötsel, logistik som markservice.


Hur skiljer sig Facility Management från Facility Services och vad betyder det för oss på Rahms?

Läs mer